Suurella sydämellä

asiakkaan asialla

Taloushallinta Leiska Oy on ensiluokkaisia tilitoimisto- ja controller-palveluja sekä talousjohtamisen ja strategisen talousohjauksen konsultointia tarjoava yritys Lahdessa. Meillä yrittäjillä on yhdessä 60 vuoden työkokemus erilaisista, vaativista taloushallinnon tehtävistä. Vahvuuksiamme ovat laaja ja monipuolinen talousosaaminen, ongelmaratkaisu-, organisointi- ja paineensietokyky yhdistettynä analyyttiseen ja liiketoimintalähtöiseen toimintatapaan. Olemme päämäärätietoisia, tavoitteellisesti toimivia, avoimia ja positiivisesti asioihin suhtautuvia ammattilaisia.

Ajankohtaista

23.11.2017

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon

Kaikki ajankohtaiset »

Taloushallintopalvelua

tiedolla, taidolla ja tunteella

Palvelut

Käytössämme on ajantasaiset ohjelmistot sekä sähköinen asiointipalvelu. Palvelun laajuus ja sisältö sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi; peruskirjanpidosta kokonaisvaltaisena talousosastona toimimiseen. Asiantuntemuksemme on käytössä tarvittaessa myös asiakasyrityksen omissa tiloissa.

Kirjanpito- ja toimistopalvelut

Hoidamme kokemuksella taloushallintosi riippumatta yhtiömuodostasi tai toimialastasi. Tarjoamme asiakkaillemme käyttöön kätevän sähköisen kirjanpidon palvelun, josta voit tarkkailla talouttasi. Pyrimme palveluillamme tehostamaan yritystoimintaasi: neuvomme aina mielellämme ja ilman "kapulakieltä".

Taloushallintopalveluidemme yksi osa on kirjanpito. Huolehdimme tiedoistasi ja esitämme laskelmat yrityksesi taloudesta. Veroilmoitukset ja kausiveroilmoitukset teemme vankalla rutiinilla ja tietotaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan. Veroasiainpalveluihimme kuuluvat mm.

 • Veroilmoitukset
 • Kausiveroilmoitukset (alv/tas)

Lisäpaketti

Kun haluat hoitaa jonkin osa-alueen, esimerkiksi laskutuksen ja myyntireskontran itse, niin voimme edelleen vuokrata käyttöösi tarvittavat ohjelmat ja hoidamme muun osan taloushallinnosta puolestasi. Ostolaskut kiertävät sähköisessä muodossa ja hyväksyntäsi jälkeen laskut menevät maksatukseen sovitun mukaisesti.

Lisäarvopaketti

Lisäarvopalveluiden avulla taloushallinnon pakettisi täydentyy vastaamaan tarpeitasi. Esimerkkeinä lisäarvopalveluista mainittakoon budjetointi ja budjettiseuranta, kustannuslaskenta, projektiseuranta, räätalöidyt raportit, tilinpäätösanalyysi, kassavirta-analyysi ja -ennusteet, investointilaskelmat ja konsernilaskenta.

Täysihoito

Olemme yrityksesi talousosasto, talospäällikko ja controller. Hoidamme yrityksesi koko talous- ja palkkahallinnon kokonaistaloudellisesti ja hyvälla palveluasenteella. Suunnittelemme yhdessä yrityksesi tulevaisuuden, keinot toteuttaa suunnitellut tavoitteet sekä seurannan ja raportoinnin sen varmistamiseksi, että toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.


Konsultointi

Konsultointipalveluumme sisältyy yhtiö- ja vero-oikeudelliset asiat sekä taloushallinnon prosessien kartoitus ja kehittäminen. Liikkeenluovutusten yhteydessä autamme yrityksen arvonmäärityksessä ja toteutamme due-dilligence projektit.


Venäjäosaaminen

Venäläisen kirjanpidon muuttaminen länsimäiseen muotoon. Seuranta- ja raportointijärjestelmien luominen venäläisiin tytäryhtiöihin.


Talouspäällikköpalvelut

Jos yritykselläsi on oma talousosasto, voit hankkia meiltä talouspäällikön kontrolloimaan taloushallinnon prosesseja ja kehittämään raportoinnista johdon päätöksentekoa tukevan. Tarvittaessa voimme hoitaa myös talousosastosi esimiestehtävät, osallistua johtoryhmätyöskentelyyn ja budjetointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.


Koulutus

Järjestämme alan koulutusta yrityksille sekä oppilaitoksille.

Reaaliaikaista ja ennakoivaa informaatiota päätöksenteon tueksi

Henkilöstö

Heini Vilvala

Toimitusjohtaja
KTM
heini.vilvala@taleiska.fi
Puh: 044 050 2798

Lue lisää »

Leila Hämäläinen

Kirjanpitopäällikkö
KLT, TAL-Controller
leila.hamalainen@taleiska.fi
Puh: 0400 845 178

Lue lisää »

Pirjo Kivistö

KLT
pirjo.kivisto@taleiska.fi
Puh: 044 770 9097

Lue lisää »

Tomas Manninen

Kirjanpitäjä
tomas.manninen@taleiska.fi
Puh: 044 770 9096

Lue lisää »

Hanna-Mari Lepp

Kirjanpitäjä
hanna.lepp@taleiska.fi
Puh: 044 770 9098

Porin toimisto

Hannele Elonen

Kirjanpitäjä
hannele.elonen@taleiska.fi
Puh: 044 771 3046

Ulla Lilja

Kirjanpitäjä
ulla.lilja@taleiska.fi
Puh: 044 745 1030

Leiskan arvot ja toimintatavat

Arvot ja toimintatavat

L

Olemme luotettava ja laadukas yhteistyökumppani.

E

Tarjoamme ensiluokkaisia taloushallinnon palveluja tiedolla taidolla ja tunteella. Toimintapamme on eteenpäin katsova, koulutamme, kehitämme ja kehitymme.

I

Tuotamme asiakkaillemme reaaliaikaista ja ennakkoivaa informaatiota päätöksenteon tueksi.

S

Toimimme suurella sydämellä hyvään ja kestävään kehitykseen liittyviä arvoja kunnioittaen.

K

Meillä asiakas on kumppani, johon panostamme. Meitä ohjaa ajatus parhaasta ja luotamme kovaan ja pitkäjänteiseen työntekoon.

A

Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme. Toimimme aidosti asiakkaan asialla.

Ketterää ja

joustavaa kumppanuutta

Yritys

Taloushallinta Leiska Oy on ensiluokkaisia tilitoimisto- ja controller-palveluja sekä talousjohtamisen ja strategisen talousohjauksen konsultointia tarjoava yritys Lahdessa. Meillä yrittäjillä on yhdessä 60 vuoden työkokemus erilaisista, vaativista taloushallinnon tehtävistä. Vahvuuksiamme ovat laaja ja monipuolinen talousosaaminen, ongelmanratkaisu-, organisointi- ja paineensietokyky yhdistettynä analyyttiseen ja liiketoimintalähtöiseen toimintatapaan. Olemme päämäärätietoisia, tavoitteellisesti toimivia, avoimia ja positiivisesti asioihin suhtautuvia ammattilaisia.

Käytössämme on modernit IT-järjestelmät ja sähköiset asiointipalvelut mahdollistaen asiakkaamme toimipaikan sijainnin missä päin Suomea tahansa. Aineistoa voidaan siirtää sähköisesti ja halutessaan asiakas voi tarkastella järjestelmään tallennettuja raportteja mistä päin maailmaa tahansa nettiyhteyden kautta, myös matkapuhelimitse. Yhteydenpito meidän ja asiakkaan välillä on joustavaa ja nopeaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Toimimme yrityksen johdon läheisenä kumppanina ja tuotamme yrityksen päätöksenteon tueksi luotettavaa ja ajantasaista taloustietoa. Palvelumme mahdollistaa yrityksen taloudellisen toiminnan reaaliaikaisen ohjaamisen, suunnittelun ja ennustamisen. Asiakkaamme voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja jättää taloushallinnosta huolehtimisen meille.

On asioita

jotka vaan toimii

Maestro-ohjelmisto

Maestro-ohjelmisto

Käytössämme on Maestro-ohjelmisto. Maestron sähköinen talous- ja asianhallinta mahdollistaa entistä tehokkaamman ja monipuolisemman palvelukokonaisuuden käyttöönoton. Maestron modulaarisuuden ja laajuuden ansiosta voit yhteistyössä kanssamme hoitaa vaikkapa laskutuksesi, osto- ja matkalaskujen käsittelyn täysin sähköisesti ja reaaliaikaisesti.

Maestro tuoteperheeseen kuuluu lisäksi yrityksen toiminnanohjaukseen liittyvät muut osiot, kuten esimerkiksi

 • materiaalihallinto
 • kassajärjestelmä
 • henkilöstöhallinto
 • hankinnan ja maksamisen sähköiset prosessit,
 • maksuvalmiusennusteet
 • verkkoliiketoiminta
 • asiakkuudenhallinta ja
 • intranet- ekstranet -kokonaisuus.

Asiakas voi halutessaan hoitaa osan edellä mainituista osa-alueista itse.

Kaikki ohjelmiston osat ovat samaa tuoteperhettä, joten hankalasti ylläpidettäviä rajapintoja ei enää tarvita.

Automaation ja kertakirjauksen ansiosta yhteystyö meidän ja asiakkaan välillä tehostuu ja tiedot ovat aina ajan tasalla läpi koko järjestelmän.

Rupinat ja jupinat

Ajankohtaista

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon

23.11.2017

1.1.2018 alkaen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet yritykset maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle. Jatkossa kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat voidaan hoitaa Verohallinnon kanssa.

Maahantuonnin arvonlisäveroilmoitukset annetaan jatkossa oma-aloitteisesti. Merkittävä parannus nykytilaan on, että maahantuonnin arvonlisäveroa ei enää tarvitse maksaa ennen sen vähentämistä, kun yritys kohdistaa veron ja sen mahdollisen vähennyksen tullauskuukaudelle.

Yksityishenkilöt ja sellaiset yritykset, jotka eivät ole arvonlisäverorekisterissä, hoitavat jatkossakin Tullissa tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotukseen liittyvät asiat.

Verotuksen muutoksia 2017

23.11.2017

 • Muutokset koskevat vain osakeyhtiöitä

  • Vastaavat muutokset toiminimille ja kommandiittiyhtiölle 2018

  • Voimaan 1.11.2017 alkaen

 

 • Veroilmoitukset ainoastaan sähköisesti

  • Tuloveroilmoitus

  • Ennakkojen muutoshakemukset

  • Lisäennakot

 

 • OmaVeroon uusia ominaisuuksia

  • Verovelkatodistus

  • Oikaisuvaatimukset

  • Ennakkoratkaisut

  • Kirjallista ohjausta alvista

  • Tapahtumahaku

   • Samanlainen kuin Verotilillä oli

  • Parannuksia maksun ja palautusten näyttämiseen

   • Ei enää ”palautus/maksu” – tapahtumia

   • Tarkempi erittely mihin maksu tai palautus on kohdistettu

  • Maksut kohdistetaan viitteen mukaan

   • Oma-aloitteisilla veroilla oma vakioviite ja ennakkoveroilla oma vakioviite

   • Kohdistetaan ensin vanhimpaan avoimeen velkaan

   • Jos verolajilla ei ole saatavia kohdistetaan muiden verolajien saataviin

  • Palautuksia ei makseta, jos veroilmoituksissa puutteita

 

 • Ennakkoverot

  • Ei enää ennakon täydennysmaksua

   • Korvataan lisäennakolla

    • Haetaan sähköisesti

    • Maksetaan yhdessä erässä

    • Voi hakea useamman kerran

    • koroton, jos maksetaan 1kk verovuoden päättymisen jälkeen

     • Huojennettua viivästyskorkoa jos maksetaan tämän jälkeen

  • Muutokset ennakkoveroihin kesken tilikauden normaalisti

   • Ainoastaan sähköisellä hakemuksella

    • Hakemuksen voi tehdä suoraan OmaVerossa

  • Tilinumero muuttuu samaksi kuin oma-aloitteisissa veroissa

  • Vakioviite

Yhteystiedot

LAHTI

Toimisto
Svinhufvudinkatu 23
15110 Lahti

Avoinna ma-pe 9:00-16:00

Puh: 029 00 91944
Fax: 03 762 3703
www.taleiska.fi
Y-tunnus: 2462595-3
Verkkolaskuosoite: 003724625953
Välittäjätunnus: HANDFIHH

PORI

Toimisto
Yrjönkatu 15 2krs. (Teljäntori, kauppakäytävä)
28100 Pori

Avoinna ma-pe 8:00-16:00

Puh: 044 771 3046
Fax: 02 637 7030


Heini Vilvala
Toimitusjohtaja
KTM
Puh: 044 050 2798
heini.vilvala@taleiska.fi

Leila Hämäläinen
Kirjanpitopäällikkö
KLT, TAL-Controller
Puh. 0400 845 178
leila.hamalainen@taleiska.fi

Auktorisoitu taloushallintoliiton jäsen

© 2019 Taloushallinta Leiska Oy

Sivuston suunnittelu ja toteutus DevNet Oy.

Jätä tarjouspyyntö
Jätä tarjouspyyntö

Asiakaspalaute

Jätä tarjouspyyntö